ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ:

Статут Дігтярівського професійного аграрного ліцею

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Свідоцтво про атестацію

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад

Робочі навчальні плани

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

Мова освітнього процесу (українська)
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
Інформація про ступені ризику
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ за 2019 рік:

Кошторис

Фінансовий звіт про надходження та використання коштів