Правила прийому

до Дігтярівського професійного аграрного ліцею

 Чернігівської області

на 2019 рік

 

І. Загальна частина

1.1. До Дігтярівського професійного аграрного ліцею Чернігівської області приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до Дігтярівського професійного аграрного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»

1.4 Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

1.5.  Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія
2.1. Прийом до професійного аграрного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. У 2019 році ліцей проводить набір учнів на денну форму навчання відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №527331  від 03.10.2014 р.) та в межах планових показників  регіонального замовлення:

На базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з таких професій:

   - Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2, 3 розряду; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2, В1; водій автотранспортних засобів категорії С; термін навчання 3 роки, плановий обсяг прийому 25 учні.

   - Кухар 3-4 розряду; Кондитер 3 розряду;термін навчання 3,5 роки, плановий обсяг прийому 25 учні.

   Зарахування до ліцею проводиться шляхом конкурсної співбесіди та з урахуванням середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або свідоцтва про повну загальну середню освіту.

 

Повний текст документу - завантажити...